Česky English

LIDÉmarkvart.jpg

Vedoucí centra: prof. Tomáš Markvart, Ph.D.

Sdílený úvazek na Českém vysokém učení technickém v Praze a na Faculty of Engineering and the Environment, University of Southampton.

Tom Markvart obdržel v roce 1974, resp. 1975 titul BSc a PhD v Matematické fyzice na Univerzitě v Birminghamu. V roce 1977 přišel jako výzkumný pracovník do Southamptonu na katedru matematiky a později na katedru materiálů. Po krátké přestávce na ONERA/CERT v Toulouse a Instituto de Energia Solar na Universidad Politecnica de Madrid se vrátil do Southamptonu jako vedoucí Centra solární energie. V roce 1994 byl oceněn Královskou akademií/EPSRC Clean Technology Fellowship, v roce 2002 se stal docentem a v roce 2009 profesorem v oboru přeměny energie. Více...polcar.jpg
prof. Tomáš Polcar, Ph.D.

Profesor v oblasti Aplikovaná fyzika, vedoucí Skupiny pokročilých materiálů, Katedra řídicí techniky, ČVUT v Praze FEL
Docent v oblasti povlakování a nanotribologie, vedoucí National Centre for Advanced Tribology v Southamptonu (nCATS).


holovsky.jpg
doc. Mgr. Jakub Holovský, Ph.D.

Odborný asistent na ČVUT v Praze, FEL
Výzkumník na Fyzikálním ústavu AVČR v Praze, Oddělení optických materiálů - optická a optoelektronická (infračervená) spektroskopie nových materiálů (pro fotovoltaiku) využívající Fourierovu transformaci, studium rozhraní, elektrická a optická charakterizace finálních výrobků, optické simulace, řešitel českých a EU projektů zejména v oblasti tenkých vrstev.


rezek.jpg
doc. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.

Vedoucí katedry Fyziky, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze
Vedoucí laboratoře Funkčních Nanorozhraní v oddělení Tenkých vrstev a nanostruktur, Fyzikální ústav Akademie věd České republiky. Téma: Vytváření, charakterizace a pochopení rozhraní a nanostruktur založených na anorganických polovodičích (zejména křemík, diamant), organických molekulách (organická barviva, protein) a buňkách.


wolf.jpg
Ing. Petr Wolf, Ph.D.

Výzkumník v UCEEB, ČVUT v Praze se zaměřením na Fotovoltaické aplikace, modelování elektrických parametrů PV článků a modulů za různých provozních podmínek.


kozempel.jpg
RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.
Chemická příprava materiálů

Vedoucí skupiny radiofarmaceutické chemie Katedry jaderné chemie, FJFI ČVUT v Praze.
- Ustavení nové laboratoře a výzkumného týmu.
- Výzkum v oblasti cílené alfačásticové terapie a moderních diagnostic pro PET/SPECT zobrazování.


wolf.jpg
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
Zástupce vedoucího Katedry konstrukcí pozemních staveb, FSv ČVUT v Praze

Prof. Tywoniak se zabývá teelným chováním budov, pokročilými koncepty energie v budovách, návrhem optimálních komponent obálky budovy a udržitelností prosředí v budovách.


hlavacek.jpg
Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.
Architekt na FA ČVUT v Praze a v ateliérech


brianna.jpg
Dr. Brianna Conrad - WP2


irving.jpg
Ing. Benjamin J. Irving, Ph.D. - WP1

Researcher at CTU FEE with the focus on computational chemistry, theoretical chemistry, advanced materials, graphene, transition metal dichalcogenides, astrochemistry, physical chemistry, catalysis, electronics, data visualisation and programming.


amalraj.jpg
Dr. Amalraj Peter Amalathas - WP2


dzurnak.jpg
Dr. Branislav Dzurňák - WP4


kichou.jpg
Dr. Sofiane Kichou - WP5


skandalos.jpg
Dr. Nikolaos Skandalos - WP5


cenek.jpg
Dr. Martin Čeněk - WP5

Autorizovaný architekt České komory architektů a registrovaný architekt britské ARB, samostatně praktikující architekt, odborný asistent návrhového ateliéru na ČVUT v Praze FA a vědecký pracovník zaměřený na udržitelnou architekturu. Je absolventem magisterského a doktorského studia na ČVUT v Praze, FA, v letech 2006–2008 pracoval jako architekt v kancelářích GAP architetti asssociati a Archea associati v Římě. Od roku 2008 má vlastní architektonickou praxi v Praze. V projektech klade důraz na jednoduché, logické a jasné prostorové i funkční řešení, celkovou efektivitu a udržitelnost návrhu i nízkou energetickou náročnost. V letech 2011–2013 byl hlavním architektem týmu ČVUT v Praze v mezinárodní univerzitní soutěži Solar Decathlon 2013.


kumar.jpg
Dr. Jaroslav Kuliček - WP3ADMINISTRATIVA


cerna.jpg
Ing. Ladislava Černá
Projektový manažer


zbozinkova.jpg
Ing. Eva Zbožínková
Administrativa


mottl.jpg
RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.
Finanční manažer
Vedoucí oddělení vědy a výzkumu


.