Česky English

LIDÉmarkvart.jpg

Vedoucí centra: prof. Tomáš Markvart, Ph.D.

Sdélený úvazek na Českém vysokém učení technickém v Praze a na Faculty of Engineering and the Environment, University of Southampton.

Tom Markvart obdržel v roce 1974, resp. 1975 titul BSc a PhD v Matematické fyzice na Univerzitě v Birminghamu. V roce 1977 přišel jako výzkumný pracovník do Southamptonu na katedru matematiky a později na katedru materiálů. Po krátké přestávce na ONERA/CERT v Toulouse a Instituto de Energia Solar na Universidad Politecnica de Madrid se vrátil do Southamptonu jako vedoucí Centra solární energie. V roce 1994 byl oceněn Královskou akademií/EPSRC Clean Technology Fellowship, v roce 2002 se stal docentem a v roce 2009 profesorem v oboru přeměny energie. Více...polcar.jpg
prof. Tomáš Polcar, Ph.D.

Profesor v oblasti Aplikovaná fyzika, vedoucí Skupiny pokročilých materiálů, Katedra řídicí techniky, ČVUT v Praze FEL
Docent v oblasti povlakování a nanotribologie, vedoucí National Centre for Advanced Tribology v Southamptonu (nCATS).


holovsky.jpg
Mgr. Jakub Holovský, Ph.D.

Odborný asistent na ČVUT v Praze, FEL
Výzkumník na Fyzikálním ústavu AVČR v Praze, Oddělení optických materiálů - optická a optoelektronická (infračervená) spektroskopie nových materiálů (pro fotovoltaiku) využívající Fourierovu transformaci, studium rozhraní, elektrická a optická charakterizace finálních výrobků, optické simulace, řešitel českých a EU projektů zejména v oblasti tenkých vrstev.


rezek.jpg
doc. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.

Vedoucí katedry Fyziky, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze
Vedoucí laboratoře Funkčních Nanorozhraní v oddělení Tenkých vrstev a nanostruktur, Fyzikální ústav Akademie věd České republiky. Téma: Vytváření, charakterizace a pochopení rozhraní a nanostruktur založených na anorganických polovodičích (zejména křemík, diamant), organických molekulách (organická barviva, protein) a buňkách.


wolf.jpg
Ing. Petr Wolf, Ph.D.

Výzkumník v UCEEB, ČVUT v Praze se zaměřením na Fotovoltaické aplikace, modelování elektrických parametrů PV článků a modulů za různých provozních podmínek.


kozempel.jpg
RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.
Chemická příprava materiálů

Vedoucí skupiny radiofarmaceutické chemie Katedry jaderné chemie, FJFI ČVUT v Praze.
- Ustavení nové laboratoře a výzkumného týmu.
- Výzkum v oblasti cílené alfačásticové terapie a moderních diagnostic pro PET/SPECT zobrazování.


wolf.jpg
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
Zástupce vedoucího Katedry konstrukcí pozemních staveb, FSv ČVUT v Praze

Prof. Tywoniak se zabývá teelným chováním budov, pokročilými koncepty energie v budovách, návrhem optimálních komponent obálky budovy a udržitelností prosředí v budovách.


hlavacek.jpg
Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.
Architekt na FA ČVUT v Praze a v ateliérech


brianna.jpg
Dr. Brianna Conrad
WP2 -


irving.jpg
Ing. Benjamin J. Irving, Ph.D.

Researcher at CTU FEE with the focus on computational chemistry, theoretical chemistry, advanced materials, graphene, transition metal dichalcogenides, astrochemistry, physical chemistry, catalysis, electronics, data visualisation and programming.


amalraj.jpg
Dr. Amalraj Peter Amalathas
WP2 -


dzurnak.jpg
Dr. Branislav Dzurňák
WP4


kichou.jpg
Dr. Sofiane Kichou
WP5 -


skandalos.jpg
Dr. Nikolaos Skandalos
WP5 -


cenek.jpg
Dr. Martin Čeněk
WP5 -


kumar.jpg
Dr. Kumaranand Palaniappan
WP4DOKTORANDI


ADMINISTRATIVA


cerna.jpg
Ing. Ladislava Černá
Projektový manažer


zbozinkova.jpg
Ing. Eva Zbožínková
Administrativa


mottl.jpg
RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.
Finanční manažer
Vedoucí oddělení vědy a výzkumu


.