Česky English

Centrum aplikované fotovoltaiky získalo podporu z Evropských

strukturálních a investičních fondů

Centrum aplikované fotovoltaiky získalo na období 2017-2022 podporu z operačního výzkumu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Celková podpora činí 163 894 277,73 Kč. Nově vybudované Centrum pokročilé fotovoltaiky (Centre of Advanced Photovoltaics – CAP) na Českém vysokém učení technickém v Praze poskytne, v partnerství s University of Southampton, multidisciplinární prostředí ke zformování špičkového výzkumu v oblasti teoretické i aplikované fotovoltaiky.